Kalendarz imprez

Planowane spotkania i uroczystości  w przedszkolu

 roku szkolnym 2020/21

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci w przedszkolu ruchome gify dziecięce

 

O realizacji spotkań i uroczystości decydować będą wytyczne GiS oraz aktualna sytuacja epidemiologiczna.

l.p Charakter spotkania/ uroczystości Termin Osoby odpowiedzialne Uwagi
Spotkania z ciekawymi ludźmi
1. Zajęcia pokazowe z robotyki IX El.Maciejczyk
2. Spotkanie z policjantem IX B.Bartosz
3. Spotkanie z leśniczym X A.Kajta – Bożek
4. Spotkanie ze stomatologiem XI D.Konior
6. Zajęcia z karateką X D.Konior
7. Zajęcia z Dr Clownem X El.Maciejczyk
9. Spotkanie z rzeźbiarzem II El.Maciejczyk
10. Spotkanie z górnikiem XII E. Maciejczyk
11. Spotkanie z ornitologiem III M.Wójcikiewicz
12. Spotkanie z lekarzem IV T.Rozmus- Kacorzyk
13. Spotkanie z lekarzem weterynarzem XI D.Konior
14 Spotkanie ze strażakami V M.Chalcarz
15 Spotkanie z pszczelarzem V Ewa Maciejczyk
16. Spotkanie z przedstawicielem stowarzyszenia ,,Wilamowianie”  VI T.Rozmus – Kacorzyk
17. Mikołaj w przedszkolu

 

XII B.Bartosz,       M.Wójcikiewicz

O. Krauzowicz

El.Maciejczyk

D. Konior

P.Urbaniec

T. Rozmus -Kacorzyk

Ewa Maciejczyk

I.Rozner

 

 

18. Spotkanie z cukiernikiem połączone z warsztatami czekoladowymi 6,7 IV I.Rozner
Uroczystości przedszkolne
19 Dzień integracji przedszkolnej połączony z ,,Międzynarodowym Dniem Przedszkolaka” IX Wszyscy nauczyciele
20 Karnawałowy bal malucha I Wszyscy nauczyciele
21. Dzień Babci i Dziadka I Wszyscy nauczyciele
22. ,,Dzień Rodziny”    V Wszyscy nauczyciele
23. Uroczyste zakończenie roku szkolnego VI Wszyscy nauczyciele
Współpraca lokalnym środowiskiem
25. Współpraca z Ochronką XI – 8

I

Wszyscy nauczyciele

El. Maciejczyk , E.Maciejczyk

Udział dzieci      z Ochronki       w spotkaniu teatralnym

Udział dzieci      z Ochronki           w Jasełkach

26. Urząd Gminy , ZOSiP, Senior +, parafia, XI

XII

IV

E.Maciejczyk, P.Urbaniec

Konior, Rozmus – Kacorzyk

,,Hej kolęda , kolęda”

,,Przyszliśmy tu po śmirguście”

27. KGW III M.Chalcarz M.Wójcikiewicz Przygotowanie upominków      z okazji Dnia Kobiet
Wyjazdy edukacyjne
28 Wyjazdy edukacyjne

-wycieczka do gospodarstwa ogrodniczego

– Wycieczka edukacyjno – rekreacyjna -Inwałd

II

V

Wszyscy nauczyciele przedszkola

Beata Bartosz, Dorota Konior

Grupy starsze

P.Urbaniec,  A.Kajta – Bożek Ewa Maciejczyk

Grupy młodsze

Małgorzata Chalcarz, Beata Bartosz, Monika Wójcikiewicz, Olga Krauzowicz