REKRUTACJA 2021/22

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Wilamowicach informuje,że ogłasza nabór na wolne miejsca do klasy I Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół w Wilamowicach.

Przedszkole dysponuje 59 wolnymi miejscami

Szkoła Podstawowa dysponuje 24 wolnymi miejscami do klasy I

 

Z poważaniem:

Mariola Dylewska Mitoraj

dyrektor Zespołu Szkół w Wilamowicach

 

 

Rekrutacja do przedszkola publicznego oraz klasy I szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Wilamowicach odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Wilamowic z dnia 25 stycznia 2021.

Wnioski o przyjęcie pobrać można bezpośrednio w przedszkolu, sekretariacie  szkoły  oraz z BIP Wilamowice

http://bip.wilamowice.pl/5461/dokument/21541

           Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr  7 /2021

Burmistrza Wilamowic

 z dnia 25 stycznia2021 .     

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego  

od 22 lutego

do 26 lutego 2021 r.

 

Nie dotyczy

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 8 marca              do 26 marca 2021 r.

 

od 16 sierpnia          do 20 sierpnia 2021 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 29 marca            do 31 marca 2021 r.

 

od 23 sierpnia         do 25 sierpnia 2021r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

1  kwietnia 2021 r.

 

27 sierpnia 2021 r.

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 1 kwietnia do

12 kwietnia 2021 r.

 

od 27 sierpnia         do 31 sierpnia 2021 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

14 kwietnia 2021 r.

 

31 sierpnia 2021 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 7/2021

Burmistrza Wilamowic

 z dnia 25 stycznia 2021r.     

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH   NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Składanie zgłoszeń uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły od 22  lutego           do 26 lutego 2021 r. Nie dotyczy
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 8 marca

do 26 marca 2021 r.

 

od 16 sierpnia         do 20 sierpnia 2021 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 29 marca            do 31 marca 2021 r.

 

od 23 sierpnia          do 25 sierpnia 2021 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

1 kwietnia 2021 r.

 

27 sierpnia 2021 r.

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 1 kwietnia

do 12 kwietnia 2021r.

 

od 27 sierpnia         do 31 sierpnia 2021 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

14 kwietnia 2021 r.

 

31 sierpnia 2021 r.