Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

Ramowy rozkład dnia na czas pandemii  COVID 19

Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Wilamowicach

 

Czas funkcjonowania przedszkola  6.30- 16.30

 

6.30- 8.00

Schodzenie się dzieci. Odbiór dziecka od Rodzica głównym wejściem przez wyznaczoną woźną oddziałową. Mierzenie dziecku temperatury ciała. Pomoc dziecku w czynnościach samoobsługowych w szatni. Przekazanie dziecka nauczycielowi. Zabawy spontaniczne w wyznaczonych dla każdego dziecka miejscach w sali  ( boksy). Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Zestaw ćwiczeń porannych.

 

8.00- 8.30

Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne ( dokładne mycie rąk ) Czynności samoobsługowe. Korzystanie z toalety pod nadzorem woźnej oddziałowej. Zachowanie bezpiecznej odległości. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Wietrzenie sal.

8.30- 9.00

Czynności organizacyjne. Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

9.00- 10.45

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczych. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia  i zadania wspierające rozwój dziecka. Zabawy i ćwiczenia ruchowe. Zabawy przy muzyce. Obserwacje przyrodnicze. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem.

10.45- 11.30

Pobyt dzieci na świeżym powietrzu wg ustalonego grafiku.

 

11.30- 11.45

Czynności organizacyjne. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe analogicznie jak przy śniadaniu. Wietrzenie sal.

11.45- 12.30

Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania  i spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

 

12.30- 13.30

Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela w miejscu wyznaczonym dla każdego dziecka. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

13.30- 14.00

Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny ( opracowanych z zachowaniem procedur) i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Podwieczorek.

14.00- 16.30

Dowolna działalność dzieci, zabawy w wyznaczonych dla dzieci miejscach przy stolikach. Czytanie literatury dziecięcej, rozwiązywanie zagadek, quizy tematyczne. Zabawy ruchowe.  Pomoc dzieciom na szatni podczas ubierania się. Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia – 2020/21

 

 

grupa I- maluszki

Podobny obraz

 

czas pobytu 6.30 – 16.30   

6.30–8.15 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze

i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy

i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Zabawy ruchowe.

8.15–8.30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

8.30 – 9.00 Czynności organizacyjne. Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie

wartości zdrowego odżywiania.

 

9.00–10.30 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane

i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka. Zabawy z językiem obcym, nowożytnym. Przygotowanie do posługiwania się tym językiem. Zajęcia dodatkowe. Zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu.

 

10.30–10.45 Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.    Czynności samoobsługowe.

 

10.45-11.30    Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

i spożywania posiłku. Poznawanie   wartości zdrowego odżywiania.

 

11.30-13.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do leżakowania, słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela, muzyki relaksacyjnej, leżakowanie.

 

13.30–14.00 Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku.

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

 

14.00–16.30

 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie literatury dziecięcej. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy ruchowe.

Czynności organizacyjne.

 

grupa  II  – 3, 4 latki

 https://img1.stylowi.pl//images/items/o/201411/stylowi_pl_inne_27295364.gif

czas pobytu 8.00 – 15.00

 

8.00 –8.15 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze

i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy

i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Zabawy ruchowe.

8.15–8.30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

8.30 – 9.00 Czynności organizacyjne. Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie

wartości zdrowego odżywiania.

9.00–10.30 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane

i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka. Zabawy z językiem obcym ,nowożytnym. Przygotowanie do posługiwania się tym językiem. Zajęcia dodatkowe. Zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu.

10.30–10.45 Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

10.45-11.30    Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

i spożywania posiłku. Poznawanie   wartości zdrowego odżywiania.

11.30-13.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do leżakowania, słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela, muzyki relaksacyjnej, leżakowanie.

13.30–14.00 Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku.

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.00–15.00

 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie literatury dziecięcej. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy ruchowe.

Czynności organizacyjne.

 

grupa III , IV – 4,5 latki

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci w przedszkolu ruchome gify dziecięce

 czas pobytu 8.00 – 15.00  

 

8.00–8.30 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze

i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy

i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Zabawy ruchowe, zestaw ćwiczeń porannych.

 

8.30–9.00 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Śniadanie.

 

9.00–10.45 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych.  Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia  i zadania wspierające rozwój dziecka. Zabawy

w języku obcym, nowożytnym. Obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe

i ogrodnicze. Zajęcia dodatkowe.

10.45 – 11.30  Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, zajęć ruchowych oraz innych zajęć dodatkowych.

 

11.30–11.45 Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

11.45 –12.30  Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania  i spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

12.30- 13.30 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

13.30–14.00 Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny

i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku.

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

 

14.00–16.00   Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Zajęcia indywidualne z dziećmi, zajęcia na sali gimnastycznej, Zajęcia na świeżym powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami.

Czynności organizacyjne.

 

 

grupa V, VI, VII – starszaki

 

 czas pobytu  7.00-16.00

 

7.00–8.15. Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze

i organizacyjne. Konsultacje indywidualne  z rodzicami. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy

i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela związane z czytaniem ,liczeniem, pisaniem. Zestaw ćwiczeń porannych.

 

8.15– 8.30. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

 

8.30–9.00 Czynności organizacyjne. Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

 

9.00–10.45 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych.  Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia  i zadania wspierające rozwój dziecka. Zabawy

w języku obcym, nowożytnym. Obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe

i ogrodnicze. Zajęcia dodatkowe.

 

10.45 – 11.30  Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, zajęć ruchowych oraz innych zajęć dodatkowych.

 

11.30–11.45 Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

11.45 –12.30  Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania  i spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

12.30- 13.30 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

 

13.30–14.00 Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny

i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku.

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

 

14.00–16.00   Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Zajęcia indywidualne z dziećmi, zajęcia na sali gimnastycznej, w ogrodzie przedszkolnym. Kontakty indywidualne   z rodzicami.  Czynności organizacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz