Informacje

Podobny obraz

Przedszkole Publiczne w Wilamowicach

ul.Rynek 14

43-330 Wilamowice

tel.( fax) 33 8457 898

884 648 228

e- mail zs@wilamowice.pl

 

 Przedszkole działa w ramach Zespołu Szkół  Im. św. Abpa Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach.

Funkcje dyrektora  pełni pani  mgr Mariola Dylewska-Mitoraj.

Obecnie posiada ono 7 grup do których uczęszczać może  175 dzieci w wieku od 3  do 6 lat.

Nad wszechstronnym rozwojem przedszkolaków czuwa 13 nauczycielek oraz pięć woźnych oddziałowych

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny .

Czynne jest w godzinach od 6.30-16.30.

W ramach codziennych zajęć dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

Nabywają one umiejętności społeczne, uczą się czynności samoobsługowych, rozwijają mowę oraz czynności intelektualne niezbędne w poznawaniu i rozumieniu siebie i otaczającego świata, kształcą sprawność fizyczną, wdrażają się do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych, zapoznają się ze sztuką, są wprowadzane w świat muzyki i tańca .

W trosce o jak najlepszy rozwój podopiecznych przedszkole organizuje spotkania teatralne, wyjazdy edukacyjne, spacery i wycieczki po najbliższej okolicy, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Przedszkole prowadzi współprace z działającymi na naszym terenie organizacjami oraz instytucjami użyteczności publicznej .

Dzieci przedszkolne biorą udział nie tylko w zajęciach oferowanych przez przedszkole, ale również  aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, przygotowując się do roli ucznia.

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA

mgr Maciejczyk Elżbieta wicedyrektor d/s przedszkola

mgr Bartosz Beata

mgr Bączyńska Joanna

mgr Burczyk Lucyna

mgr Chalcarz Małgorzata

mgr Kajta- Bożek Alina

mgr Konior Dorota

mgr Krauzowicz Olga

mgr Maciejczyk Ewa

mgr Rozmus -Kacorzyk Teresa

Rozner Iwona

Urbaniec Paulina

mgr Wójcikiewicz Monika

PRACOWNICY OBSŁUGOWI

Gara Beata

Giędłek Barbara

Nycz Małgorzata

Kostka Małgorzata

Zeman Dorota


Dodaj komentarz