Tematy kompleksowe na listopad

1.Jesienne nastroje-szaruga.

2. Interesujemy się książką.

3. Teatr- w świecie sztuki.

4. Poznajemy przyrodę. 

}