Tematyka kompleksowa na wrzesień

I.Nasza grupa-współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.

II.Nasz kontakt z techniką-środki transportu.

III.Jesteśmy Polakami. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.

IV.Poznajemy przyrodę –jesień.