Zajęcia dodatkowe w przedszkolu w roku szkolnym 2012/13

religia – wtorek , środa

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: poniedziałek, wtorek

język angielski – czwartek, piątek
zajęcia z języka angielskiego są odpłatne, koszt za miesiąc 23 zł}