Teatr w przedszkolu.

7 marca br nasze przedszkole odwiedził teatr „Skrzat” z Krakowa, który zaprezentował spektakl „Z muzyką przez świat”. Aktorzy zabierając dzieci w podróż dookoła świata, prezentowali najpopularniejsze utwory muzyczne różnych kontynentów oraz postacie       z baśni i legend typowych dla odwiedzanych państw.Podróż odbywała się tajemniczym statkiem, którego załogę stanowiły wszystkie dzieci. W czasie rejsu wykonywały one codzienne zadania wynikające z grafiku marynarzy: sprzątały pokład, naciągały liny , śpiewały szanty. Dzieci miały bezpośredni wpływ na przebieg akcji . Zabawa była doskonała, śmiech i śpiew rozlegały się niemal przez cały spektakl.
Teatr „Skrzat” gości w naszym przedszkolu już od kilku lat. Jego aktorzy, profesjonaliści, zawsze są doskonale przygotowani,nawiązują świetny kontakt z dziećmi, ich sztuki są bardzo dobrze dobrane do oczekiwań małego widza.
Koszt przedstawienia w wysokości 220 złotych został pokryty ze środków komitetu rodzicielskiego.

}