Przewidywane osiągnięcia naszego dziecka w miesiącu lutym

Aktywność językowa
– ćwiczymy mięśnie narządów mowy na zgłoskach: szu-szu, wiu-wiu,    dzyń-dzyń, skrzyp-skrzyp,
– sprawnie posługujemy się przymiotnikami, poprawnie budujemy zdania,
– posługujemy się nazwami sportów zimowych,
– wykonujemy ćwiczenia oddechowe: nabieramy powietrze nosem i wypuszczamy ustami,
-globalnie czytamy wyrazy związane z tematem,
– odczytujemy sylaby z poznanych liter,
– uważnie słuchamy czytanych treści,
– sprawnie wykonujemy ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe,
– opowiadamy historyjkę obrazkową,
– znamy pojecie: adres, stolica, herb,
– rozumiemy wieloznaczność wyrazu zamek.

Aktywność matematyczna
– rozumiemy pojęcie co drugie,
– grupujemy elementy według określonych cech,
– liczymy na palcach- zbiorze zastępczym,
– rozumiemy określenie: wewnątrz, na zewnątrz,
– posługujemy się liczebnikami głównymi i porządkowymi 1-9,
– określamy kierunki: do góry, w lewo, w prawo
– ćwiczymy i rozumiemy pojęcie: wolno, wolniej, szybko, szybciej,
– rozumiemy określenia lewa, prawa,
– porównujemy długości: krótsza, dłuższa, tej samej długości.

Aktywność plastyczna i techniczna
– prawidłowo posługujemy się nożyczkami,
– starannie i estetycznie wykonujemy prace plastyczne,
– konstruujemy budowle z klocków o różnym sposobie łączenia,
– budujemy z klocków tory, wiadukty, tunele, przekładnie,
– składamy obrazek z 4-5 części,
– rysujemy na zadany temat.

Aktywność słuchowa i muzyczna
– dokonujemy syntezy sylabowej i słuchowej wyrazów,
– gramy na instrumentach perkusyjnych,
– rytmicznie wypowiadamy powtarzający się fragment piosenki,
– rozpoznajemy odgłosy i nazwy pojazdów, które je wydają,
– wysłuchujemy głoski w nagłosie i wygłosie,
– uczestniczymy w zabawie tanecznej.

Aktywność ruchowa
– uczestniczymy w zabawach z elementami rywalizacji, godzimy się z przegraną,
– bierzemy udział w zabawach ruchowych ze śpiewem,
– sprawnie ustawiamy się w rzędzie,
– poruszamy się pod dyktando,
– kontrolujemy ruchy własnego ciała,
– reagujemy na sygnały słowne, ruchowe i wzrokowe.

Aktywność przyrodnicza, społeczna i zdrowotna
– poszerzamy wiadomości na temat pór roku- zimy,
– znamy zasady ubierania się odpowiednio do temperatury i warunków atmosferycznych,
-znamy właściwości śniegu: suchy, sypki-nie lepi się, wilgotny-lepi się dobrze,
– rozumiemy, jakie znaczenie dla ludzi ma wynalezienie koła,
– rozumiemy korzyści i straty, jakie niesie rozwój cywilizacji,
– znamy nazwy zawodów związanych z koleją,
– znamy swój adres, stolice Polski, zaznajamiamy się z mapą.} else {