,,W poszukiwaniu wiosny” w grupie III

Ostatnie dwa tygodnie upłynęły nam na rozpoznawaniu oznak zbliżającej się wiosny. Dzieci poznały
przy tej okazji różne rośliny i narzędzia ogrodnicze. Szukaliśmy także zwiastunów wiosny
w najbliższym otoczeniu – zarówno zwierząt, jak i kwiatów. Doskonaliliśmy czytanie globalne.
Przedszkolaki coraz lepiej radzą sobie z czytaniem prostych wyrazów. Wykonaliśmy też wiele ciekawych prac plastycznych. Wiosenne krokusy i przebiśniegi. Założyliśmy tez ,,zielony ogródek” na parapecie. Dzieci świetnie poradziły sobie z rozpoznaniem
i podaniem nazw odgłosów wiosny, nie tylko tych wydawanych przez ptaki. Doskonaliliśmy umiejętność klasyfikacji, porządkowania i przeliczania. Dzieci zrobiły w tym zakresie ogromne postępy. W minionym tygodniu zajmowaliśmy się także wiosennymi zwierzętami – motylem i ślimakiem. Dzieci poznały cykl życia gąsienicy, wiedzą, w jaki sposób przeobraża się w motyla.
Obaliły też mit mówiący, że ślimak zjada pierogi.

W kolejnym tygodniu będziemy zgłębiać temat zwierząt mieszkających na wsi.