,,W marcu jak w garncu” w grupie III

Ten tydzień poświęciliśmy folklorowi. Przedszkolaki podjęły próby zrozumienia metaforycznych
mądrości ludowych – przysłów związanych z marcem, wiosną i wodą. Pomogła im
w tym książka Z przysłowiami za pan brat Renaty Piątkowskiej, w której dzięki krótkim, zabawnym
opowiadaniom autorka przedstawiła sens różnych przysłów. Pamiętajmy, że wiele
potocznie używanych zwrotów, dla nas prostych i zrozumiałych, dla przedszkolaków jest zupełnie
niejasnych, np. „bierz nogi zapas” czy „robić z igły widły”. Warto zachęcać dzieci, by nie
bały się pytać o niezrozumiałe zwroty. Dzieci poznały kolejną literę – W, w – i wykonały różne ćwiczenia utrwalające jej kształt.
W temacie folkloru nie mogło zabraknąć strojów ludowych z różnych regionów Polski oraz
sztuki ludowej. Przedszkolaki poznały stroje góralskie, krakowskie czy łowickie. Dzieci tworzyły wycinanki ludowe.
Nie zabrakło także ćwiczeń doskonalących umiejętności matematyczne, takich jak kodowanie,
czytanie instrukcji, rozpoznawanie liczb, porównywanie. Ostatni dzień poświęciliśmy regionowi, w jakim mieszkamy. Dowiedzieliśmy
się, z czego słynie nasz region i jak wyglądają jego stroje ludowe. Rozbudzanie poczucia
przynależności do „małej ojczyzny” jest niezwykle ważne, ponieważ kształtuje postawy patriotyczne
od najmłodszych lat.
W najbliższych tygodniach przyjrzymy się nadchodzącej wiośnie.