Dzień Nauki Polskiej w Przedszkolu Publicznym w Wilamowicach

Dnia 19 lutego 2021 roku obchodziliśmy  po raz drugi w naszym Przedszkolu ,,Dzień Nauki Polskiej”. To święto nie bez przyczyny ma taką, a nie inną datę, ponieważ właśnie wtedy urodził się Mikołaj Kopernik. To jeden z wielu Polaków, który dążył do odkrycia prawdy, tworzącej naukowy fundament.

Z tej okazji każda z grup przygotowała na ten dzień swoją koncepcję zajęć dydaktycznych. Dzieciom zostały przybliżone sylwetki najwybitniejszych rodzimych naukowców takich jak: Mikołaj Kopernik, Jan Heweliusz, Ignacy Łukasiewicz, Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski, Maria Skłodowska-Curie, Henryk Arctowski, Ludwik Hirszfeld, Stefan Banach.

W ramach projektu realizowanego w naszym przedszkolu ,,Spotkanie z tekstem literackim” najstarsze grupy udały się do szkolnej biblioteki, gdzie obejrzały wystawę poświęconą polskim naukowcom. Następnie pani Basia wygłosiła prelekcję na temat ,,Dnia Nauki Polskiej”. Na zakończenie spotkania pani bibliotekarka przeczytała dzieciom fragment książki Błażeja Kusztelskiego i Bogumiła Orlińskiego ,,Nazywam się Mikołaj Kopernik” oraz opowiadanie ,,Franklin i statek kosmiczny”.

Przedszkolaki obejrzały również filmy edukacyjne obrazujące życie i potencjał naukowy Marii Skłodowskiej – Curie,  dwukrotnej Noblistki  w dziedzinie fizyki i chemii oraz Mikołaja Kopernika, który całe swoje życie poświęcił nauce i pracy. Natomiast w jednej z grup wyznaczone wcześniej dzieci przygotowały w formie inscenizacji krótkie scenki przybliżające prace badawcze tychże naukowców. Dzieci poznały też znaczenie aparatów rentgenowskich, które zrewolucjonizowały świat w różnych dziedzinach życia.

Cały miniony tydzień poświęciliśmy na zabawy badawcze i eksperymenty. Poznaliśmy tajemnice zawodu archeologa. Wykonaliśmy ciekawe prace plastyczno-konstrukcyjne, między innymi lunety Heweliusza, który był znamienitym konstruktorem instrumentów badawczych. Z kolei przy pomocy kolorowych tuszy i pipet, łączyliśmy kolory i wykonaliśmy malowidła na wzór rysunku naskalnego z Altamiry.

Dzień Nauki Polskiej stanowić ma inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić wśród dzieci zainteresowanie nauką. Zatem, wdrażamy te treści począwszy od najmłodszych lat przedszkolnych. Każdy ma przecież jakieś pasje i zainteresowania. Warto je dostrzec i rozwijać w dzieciach, by w przyszłości mogły się stać Wielkimi Ludźmi. Przedszkolaki najlepiej zachęcać do poznawania otaczającego je świata poprzez wykonywanie z nimi różnego rodzaju eksperymentów oraz zabaw badawczych. Dlatego od początku roku przedszkolnego dzieci w naszym przedszkolu chętnie uczestniczyły w tego typu działaniach. Zabawy badawcze nie tylko bawią, ale również są wspaniałą okazją do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Kształtują u nich myślenie przyczynowo-skutkowe oraz umiejętność wnioskowania. Warto dzieciom umożliwiać tego typu działania,  bo w przyszłości to właśnie one mogą się stać wspaniałymi naukowcami, którzy będą zmieniać świat i przekazywać wiedzę kolejnym pokoleniom.

Nauczycielki Przedszkola

Nasz zdobyte wiadomości obrazuje poniższa galeria prac.