Styczeń – grupa IV

W ostatnich tygodniach nasze zajęcia koncentrowały się wokół następujących tematów: „Święto babci i dziadka” oraz „Zimowe mistrzostwa sportowe”.

Dzieci z ogromną radością opowiadały o swoich najbliższych. Przedszkolaki próbowały znaleźć jak najwięcej pomysłów dotyczących tego, jak mogą uczcić Dzień Babci oraz Dziadka. Próbowaliśmy zdefiniować pojęcie szacunek, a także zastanawialiśmy się w jaki sposób można pomagać osobom starszym.  Rozmawialiśmy również jak należy się zachować w trakcie otrzymywania oraz wręczania prezentu. Dzieci odgrywały scenki, podczas których używały zwrotów grzecznościowych. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wykonały prezenty dla swoich najbliższych, a dodatkowo uczyły się wierszyków oraz piosenki „Śpiewa babcia, śpiewa dziadek”.

W kolejnym tygodniu tematem przewodnim naszych zajęć były zimowe mistrzostwa sportowe. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną, dzięki której zapoznały się z dyscyplinami sportowymi takimi jak np. saneczkarstwo, bobsleje, jazda figurowa na lodzie, łyżwiarstwo szybkie, slalom, skoki narciarskie czy biegi narciarskie. Przedszkolaki dowiedziały się co to jest Olimpiada i co symbolizują koła na fladze olimpijskiej. Podczas zajęć gimnastycznych dzieci doskonaliły swoją sprawność fizyczną, ale również emocjonalną odporność np. podczas przegrywania czy czekania na swoją kolej. Korzystaliśmy także z uroku zimy podczas zabaw na śniegu. Nie zapomnieliśmy również o dokarmianiu ptaków zimą.

W minioną środę w naszej grupie odbyły się warsztaty krawieckie w ramach projektu „Ekokulturalne przedszkole”. Głównym celem warsztatu oraz powstania kącika krawieckiego w naszej sali  było kształtowanie proekologicznych zachowań u dzieci oraz rozwijanie umiejętności manualnych. Przedszkolaki dowiedziały się, że wiele rzeczy można naprawić np. zacerować dziurę czy przyszyć guziki.

 

Małgorzata Chalcarz