,,Zimowe mistrzostwa sportowe”- w grupie III

Drodzy Rodzice!

W tym tygodniu naszym tematem były zimowe mistrzostwa sportowe. Dzięki technologii multimedialnej dzieci obejrzały i zapoznały się z dyscyplinami sportowymi takimi jak np. saneczkarstwo, bobsleje, jazda figurowa, łyżwiarstwo szybkie, slalom czy biegi narciarskie. Okazało się, że posiadają już częściowo wiedzę wynikającą zapewne z oglądania tych sportów w telewizji, lecz potrzebne było jej usystematyzowanie. Przedszkolaki poznały co oznaczają koła olimpijskie, które są symbolem każdych igrzysk. Poza ogólnym zapoznaniem z tymi dyscyplinami dzieci przeprowadziły szereg doświadczeń pomagających zrozumieć: dlaczego krążek hokejowy ślizga się na lodzie, a sanki i narty zjeżdżają dobrze po śniegu, a po trawie nie.  Przedszkolaki poznały kolejną liczbę – 9 i podczas różnych zabawa doskonaliły jej zrozumienie w aspekcie kardynalnym i porządkowym. W wielu różnorodnych zadaniach dzieci ćwiczyły także motorykę małą (choćby w zabawach imitujących slalom). Ostatniego dnia urządziliśmy w naszym przedszkolu zimowe mistrzostwa sportowe, podczas których ćwiczyliśmy nie tylko sprawność fizyczną, lecz także emocjonalną odporność np. podczas przegrywania.