Woda podstawą życia – eksperymenty w VI grupie

W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jak ważną rolę w życiu człowieka, roślin i zwierząt pełni woda. Dzieci dowiedziały się, że każdy żywy organizm potrzebuje wody i jak istotne jest uzupełnianie jej niedoborów. Rozmawialiśmy także o tym skąd i dokąd płynie woda w rurach. Dowiedzieliśmy się także skąd bierze się woda w kranie oraz poznaliśmy trzy stany skupienia wody.

Przedszkolaki korzystając z zimowej aury wykonały też kilka eksperymentów. Zabrały trochę śniegu i ulepiły z niego bałwanki, które umieściły w naczyniach geometrycznych zakupionych do przeprowadzania doświadczeń. Do dwóch pojemników włożyły też sporą warstwę białego puchu, by potem móc zaobserwować zmianę skupienia wody- przechodzenie ze stanu stałego w stan ciekły. Dodatkowo dzieci mierzyły czas topienia śniegu. Okazało się, że w naszej sali stopił się on w ciągu dwóch godzin.

Dodatkową atrakcją dla dzieci było budowanie igloo z kostek cukru.

Zachęcamy do prowadzenia eksperymentów w domu.

Propozycja wykonania eksperymentu ,,Lody dla ochłody”

Potrzebne będą: 4 pojemniki, woda, sok, olej , mleko, flamaster

Pytanie badawcze:

Czy wszystkie substancje zamarzają w taki sam sposób i w tym samym czasie?

Przebieg:

Drodzy Rodzice poproście dziecko, aby wlało do osobnych kubeczków podobną ilość wody, soku, oleju i mleka. Oznaczcie ilość i rodzaj płynów w kubeczkach. Następnie umieszczamy kubeczki w zamrażalniku, co pewien czas sprawdzamy, czy płyny zamarzły. Prowadzimy obserwację, który płyn zamarzł najszybciej, który najpóźniej; jak wyglądają zamarznięte płyny, jakie są w dotyku.

Życzymy miłej zabawy

pani Teresa i pani Dorota