Rekrutacja do przedszkola

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice.

Rekrutacja do przedszkola i klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/22 odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Wilamowic z dnia 25 stycznia 2021. Wniosek o przyjęcie do przedszkola dla dziecka z terenu gminy Wilamowice , wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I spoza obwodu szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Wilamowicach oraz zgłoszenia do klasy I dla uczniów z obwodu szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Wilamowicach ( Wilamowice, Zasole Bielańskie) pobrać można w przedszkolu, sekretariacie szkoły oraz bezpośrednio ze strony BIP Wilamowice.

http://bip.wilamowice.pl/5461/dokument/21541

Harmonogram rekrutacji

           Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr  7 /2021

Burmistrza Wilamowic

z dnia 25 stycznia2021 .  

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego od 22 lutego do 26 lutego 2021 r. Nie dotyczy
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 8 marca do 26 marca 2021 r. od 16 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 29 marca do 31 marca 2021 r. od 23 sierpnia do 25 sierpnia 2021r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 1  kwietnia 2021 r. 27 sierpnia 2021 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 1 kwietnia do

12 kwietnia 2021 r.

od 27 sierpnia do

31 sierpnia 2021 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 14 kwietnia 2021 r. 31 sierpnia 2021 r.

 

                                                                                                                           

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 7/2021

Burmistrza Wilamowic

z dnia 25 stycznia 2021r.    

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH   NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie zgłoszeń uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły od 22  lutego do 26 lutego 2021 r. Nie dotyczy
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 8 marca do 26 marca 2021 r. od 16 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 29 marca do 31 marca 2021 r. od 23 sierpnia do 25 sierpnia 2021 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 1 kwietnia 2021 r. 27 sierpnia 2021 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 1 kwietnia do 12 kwietnia 2021r. od 27 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 14 kwietnia 2021 r. 31 sierpnia 2021 r.