,,Kim będę, gdy dorosnę”- w grupie III

Drodzy Rodzice!

Ostatni tydzień poświęciliśmy na rozmowy o zawodach wykonywanych przez ludzi. Rozmawialiśmy
o naszych obowiązkach i wynikających z nich konsekwencjach. Dzieci utrwaliły sobie
nazwy zawodów oraz nauczyły się czytać globalnie niektóre z nich. Poznały atrybuty ludzi
pracujących w danym zawodzie.
Rozmawialiśmy na temat wykonywanych przez Was zawodów, o czym dzieci opowiadały
z niezwykłą dumą i satysfakcją. To dzięki Waszej pracy mogliśmy poruszyć temat zawodów
nowoczesnych i zawodów przyszłości, porozmawiać o robotach zastępujących człowieka lub
pomagających mu. Przy okazji omówienia tematyki robotów wprowadziliśmy literę R, r. Dzieci
odszukiwały ją na obrazkach wśród innych grafemów, wykonywały szereg zadań językowych,
grafomotorycznych. Nie pominęliśmy jednak tematu dawnych zawodów, dziś już rzadko spotykanych,
tj. flisak, bednarz, zdun, kołodziej, kowal i inne. Szczególną uwagę poświęciliśmy
zawodowi krawcowej, dzięki czemu dzieci mogły wykonywać wiele aktywności. Przeliczały
i klasyfikowały guziki, układały z nich rytmy, przeplatały sznurówki przez dziurki, odmierzały
długości spinaczami, polisensorycznie poznawały różne materiały.
Na koniec tygodnia rozmawialiśmy na temat współpracy ludzi z różnych zawodów (na przykładzie
budowy domów). Przy okazji omówiliśmy wiersz Juliana Tuwima Wszyscy dla wszystkich.
W tym tygodniu bardzo wiele mierzyliśmy, nie tylko wspominanymi już artykułami biurowymi,
lecz także różnymi miarkami, krokami itp. Im więcej takich pozytywnych doświadczeń
z mierzeniem zdobędą dzieci, tym łatwiej będzie im w przyszłości zrozumieć sens mierzenia.
Temat zawodów zakończyliśmy dniem z hasłem przewodnim: „Kim będę w przyszłości”.
Dzieci rysowały siebie za dwadzieścia lat, dyskutowały na temat zawodu, który będą wykonywać
oraz na temat uczucia ciekawości.