Jesteśmy dobrzy dla innych- Gr. VII

06.XII to dzień, na który dzieci czekają cały rok. Nawet najmłodsi wiedzą, iż Św. Mikołaj wsławił się cudami i pomocą biednym oraz potrzebującym. Zasłynął jako człowiek o dobrym sercu, zadziwiał swoją serdecznością. Dlatego obchody tego święta są okazją do odkrywania przez dzieci jakiej pomocy potrzebują inni. 

    Słuchając ciekawych opowiadań i baśni, przedszkolaki uświadomiły sobie znaczenie pomagania dla samych siebie i innych. Samodzielnie układały zdania typu:

– Pomaganie jest dobre.

– Pomagać może każdy i wszędzie.

-Każda pomoc jest wartościowa.

-Pomaganie sprawia, że ludzie są lepsi itp.

Nazywały uczucia towarzyszące dobroci a mianowicie: czułość, nadzieja, oczekiwanie, przyjemność, radość, serdeczność, wesołość, wzruszenie, zadowolenie.  Rozmawiały również o konieczności dzielenia się z innymi. Poznały wiersz i piosenkę o Św. Mikołaju, oraz o Rodzinie. Rozwijały umiejętność liczenia i rachowania, ustalały „równoliczebność” zbiorów, dzieliły liczbę elementów w zbiorze na części, rozdzielając po równo.

 

    Ze względu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia nie można było pominąć tematu kompleksowego związanego z Rodziną. Dzieci miały okazję nazywać członków swojej rodziny, określać relacje między nimi, wyjaśniać przynależność do rodziny, oraz rodzinnego domu. Aby podkreślić znaczenie domu przygotowaliśmy inscenizację utworu „Trzy małe świnki”, podczas której dzieci dowiedziały się z czego buduje się domy i dlaczego każdy musi mieć dom. Biorąc czynny udział w inscenizacji zaprezentowały swoje talenty artystyczne. Domy bohaterek bajki i swoje wymarzone przedszkolaki przedstawiły w formie plastycznej przy pomocy farb i papieru kolorowego. Poznaliśmy krok walca i sposób poruszania się w rytmie 3/4 .

    Nie zapominamy o ruchu korzystając z możliwości pobytu na sali gimnastycznej i świeżym powietrzu. Ten tydzień zakończyliśmy puentą z opowiadania Lucyny Krzemienieckiej zatytułowanego ” Dobra to chatka, gdzie mieszka matka, iż jestem szczęśliwym dzieckiem, bo w moim domu jest wzajemne zaufanie, życzliwość, troska i miłość.”

Galeria poniżej.

 

Pani Ewa M.