Jesienna pogoda – grupa IV

W ostatnich tygodniach nasze zajęcia koncentrowały się wokół następujących tematów : „Listopadowe wspomnienia”, „Jesienna pogoda”, oraz „Zwierzęta domowe”.

Dzieci z ogromną radością opowiadały o swoich najbliższych. Stworzyły między innymi mapę myśli wokół pojęcia RODZINA. W kolejnym tygodniu przeprowadziliśmy wiele eksperymentów i doświadczeń, które pozwoliły zrozumieć skąd bierze dzień i noc oraz pory roku. Zaznajamialiśmy się z niezwykle trudnym zjawiskiem ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi. Przedszkolaki dowiedziały się, że Ziemia się porusza. Podczas zajęć dzieci miały okazję pochwalić się swoją rozległą wiedzą na temat Układu Słonecznego i obecnych w nich planet. Dzieci dowiedziały się również skąd bierze się deszcz. Sprawdzały także co pływa, a co tonie. Stawiały hipotezy i je potwierdzały. Bardzo ciekawym doświadczeniem dla dzieci było uczestnictwo w akcjach „SZKOŁA DO HYMNU” oraz „DZIECI UCZĄ RODZICÓW”. W dniu 10 listopada odświętnie ubrane przedszkolaki punktualnie o 11:11 odśpiewały pełną wersję  „Mazurka Dąbrowskiego”. Dodatkowo w ramach zajęć dowiedzieliśmy się kto to jest patriota, przypomnieliśmy sobie symbole narodowe, uczyliśmy się na pamięć wiersza Władysława Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”. Dzieci wykonały również radosną improwizację ruchową do utworu „Kocham cię Polsko”. W minionym tygodniu zajmowaliśmy się tematem zwierząt domowych. Dzieci chętnie opowiadały o swoich zwierzątkach. Wykazały się ogromną wiedzą dotyczącą hodowli domowych pupili. W takcie zajęć utrwalaliśmy umiejętności matematyczne, dokonywaliśmy analizy głoskowej oraz sylabowej wyrazów. Przedszkolaki poznały liczbę 3 i 4 oraz litery M, m, T, t oraz D, d.

Małgorzata Chalcarz