„Zimno, coraz ziemniej” w grupie II

W trzecim tygodniu listopada dzieci z grupy II przygotowywały się do nadejścia zimy. Rozmawialiśmy o zwierzętach, które zapadają w sen zimowy, o tym jak się do zimy przygotowują. Poruszyliśmy także ważny temat dokarmiania zwierząt i próbowaliśmy namalować zimę pracując w parach, czego efektem są piękne prace. Na podsumowanie całego tygodnia nasze dzielne przedszkolaki lepiły z plasteliny sarenkę, czerpiąc z tego wiele radości.

Olga Krauzowicz