JĘZYK ANGIELSKI- LISTOPAD

GR. I, II

SŁOWNICTWO I ZWROTY:

eyes– oczy,

ears– uszy,

a nose– nos,

a mouth– usta,

touch your….- dotknij…

a head– głowa,

a tummy– brzuch,

arms– ręce,

legs– nogi,

a finger– palec u ręki

feet– stopy,

hands– dłonie

Stamp your feet!– Tup!

Clap your hands!– Zaklaskaj!

 Turn around! – Odwróć się!

 Jump!– Skacz!

Let’s run!- Biegnijmy!

Let’s swim!-Pływajmy!

Let’s fly!- Latajmy!

Shake your…- Potrząśnij…

 

PIOSENKI:

“My eyes, my nose…”

https://www.youtube.com/watch?v=lVINkMH0BUA

“One little finger” Super Simple Songs

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ

“My body”- Sing along all year long

Historyjka obrazkowa „Look at me”

 

GR. III, IV

SŁOWNICTWO I ZWROTY:

eyes– oczy,

ears– uszy,

a nose– nos,

a mouth– usta,

touch your….- dotknij…

a head– głowa,

a tummy– brzuch

hands– dłonie

arms– ręce

shoulders- ramiona

knees- kolana

legs– nogi

feet– stopy

toes- palce u stóp

Stamp your feet!– Tup!

Clap your hands!– Zaklaskaj!

 Turn around! – Odwróć się!

 Jump!– Skacz!

Walk!-Chodź!

Let’s run!- Biegnijmy!

Let’s swim!-Pływajmy!

Let’s fly!- Latajmy!

Shake your…- Potrząśnij…

 

WYKORZYSTYWANE MATERIAŁY:

“Head, shoulders, knees and toes”

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY

“Around a circle”

https://www.youtube.com/watch?v=NMqVRgle5po

Rymowanka “Two little eyes”

Two little eyes to look around

Two little ears to hear each sound

One little nose that smells what sweet

One little mouth that likes to eat!

Książeczka obrazkowa “Polly and Holly. Hello everyone”.

 

GR. V, VI, VII

SŁOWNICTWO I ZWROTY:

eyes– oczy,

ears– uszy,

a nose– nos,

a mouth– usta,

touch your….- dotknij…

a head– głowa,

a tummy– brzuch

hands– dłonie

arms– ręce

shoulders- ramiona

knees- kolana

legs– nogi

feet– stopy

toes- palce u stóp

Stamp your feet!– Tup!

Clap your hands!– Zaklaskaj!

 Turn around! – Odwróć się!

 Jump!– Skacz!

Walk!-Chodź!

Let’s run!- Biegnijmy!

Let’s swim!-Pływajmy!

Let’s fly!- Latajmy!

Shake your…- Potrząśnij…

I’m a monster– Jestem potworkiem.

I’ve got two hands/ten fingers/one red mouth…/ – Mam dwie ręce/dziesięć palców/ jedne czerwone usta.

My eyes are blue/green/brown– Moje oczy są niebieskie/zielone/brązowe.

 

WYKORZYSTYWANE MATERIAŁY:

Piosenki:

„Hockey pockey” Super Simple Songs

„I’m a big monster” Tiger and friends starter

„Here we go round the monster mask” Tiger and friends starter

Rymowanka:

Two little eyes to look around

Two little ears to hear each sound

One little nose that smells what sweet

One little mouth that likes to eat!

Historyjka obrazkowa „Monster party”