Aktualności z grupy VI

Drodzy Rodzice,

dnia 23 października obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Rozmawialiśmy o życiu i drodze do świętości naszego rodaka. Wykonaliśmy  także jego portret za pomocą kredek ołówkowych i pisaków.

Bawiliśmy się w teatr i odgrywaliśmy role w przedstawieniu zatytułowanym ,,Jesienne kłopoty zwierząt”. W ten sposób  uczyliśmy się przejawiania życzliwości i troski  w stosunku do zwierząt oraz rozwijaliśmy kompetencje społeczne i językowe.

Z uwagi na obchodzony w październiku Światowy Dzień Poczty rozmawialiśmy  o pracy listonosza, czytaliśmy także literaturę związaną z tym zawodem i wykonaliśmy prace plastyczne inspirowane utworem pt. ,, Listonosz Kot”.

Poznaliśmy także sposoby przechowywania i przetwarzania owoców oraz warzyw. Dużo czasu poświeciliśmy na przyswojenie m, M. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę m na początku, w środku i na końcu podanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać sylaby i wyrazy z poznanych liter : mo, om, ma, am, mam, mama, lama. Rozwiązywaliśmy rebusy obrazkowo- wyrazowe oraz podkreślaliśmy poznane litery w tekście.

W czasie zabaw matematycznych klasyfikowaliśmy, przeliczaliśmy elementy w zbiorach. Rozwiązywaliśmy sudoku z figur geometrycznych. Poznaliśmy także liczbę 3 oraz jej zapis graficzny.

W czasie zabaw na świeżym powietrzu przeprowadziliśmy zabawy badawcze z butelkami plastikowymi i wodą.

Poniżej zamieszczamy fotorelację z przeprowadzonych zajęć oraz zdjęcia prac plastycznych wykonanych przez nasze dzieci na konkurs ,,Życie i praca na wsi”, zorganizowany przez Urząd Statystyczny w Katowicach.