Dzień Patrona w Przedszkolu – 23 października 2020

W tym szczególnie trudnym dla nas wszystkich roku nie zapominamy o św. arcb. Józefie Bilczewskim. Patron naszej placówki czuwa nad nami, a my staramy się zachować pamięć i wiedzę o nim. Przypominamy sobie postać i nauki tego jednego z największych biskupów świata.

W tym roku mija 15 lat od jego kanonizacji w Rzymie. Starajmy się, tak jak nasz Patron, dawać dzieciom przykład życia przez nieustanną pracę nad sobą, gotowość do wyrzeczeń i poświęceń dla dobra innych.

 

Nauczycielki Przedszkola