Treści programowe realizowane w grudniu i styczniu

W ramach zajęć dydaktycznych w miesiącu grudniu i styczniu

dzieci poznawać będą:

 

  • znaczenie pracy górnika oraz rolę węgla w przemyśle

i gospodarstwie domowym

  • tradycje i zwyczaje związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

-różne rodzaje zegarów, znaczenie zegara w życiu człowieka, sposoby odmierzania czasu na przestrzeni dziejów,

  • nazwy miesięcy , charakterystyczne cechy dla poszczególnych pór roku, właściwości śniegu i lodu , stany skupienia wody
  • rolę seniorów w życiu rodziny, sposoby okazywania szacunku ludziom starszym
  • zwyczaje związane z organizowaniem bali karnawałowych
  • znaczenie prądu w życiu człowieka, rodzaje elektrowni, zasady bezpiecznego i zdrowego korzystania ze sprzętu gospodarstwa domowego
  • dzieci będą budować dłuższe logiczne wypowiedzi na określony temat
  • globalnie odczytywać wyrazy dostosowane do omawianej tematyki
  • określać położenie przedmiotów z wykorzystaniem określeń : na prawo, na lewo
  • dzieci będą wykonywać tańce , śpiewać piosenki i recytować wiersze dostosowane do tematyki związanej z dniem babci i dziadka oraz balem karnawałowym