Wspólne zabawy GR I

Drodzy Rodzice!

Wiek przedszkolny często nazywany jest okresem zabawy ze względu na to, że to właśnie zabawa jest podstawową i naturalną formą działalności dziecka. Może ona przybierać różne formy, od prostych konstrukcji czy manipulacji po skomplikowane zabawy. Podczas zabawy mamy możliwość poznania dziecka, jego sposobu myślenia, uspołeczniania bądź rozwiązywania konfliktów. W tym tygodniu poznawaliśmy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, a swą nową zdobytą wiedzę dzieci przeniosły na prace plastyczne.

Iwona Rozner i Joanna Bączyńska GR I