,,Dbam o siebie i środowisko”- w grupie III

W tym tygodniu zajmowaliśmy się tematem dbania o zdrowie i środowisko. Dzieci utrwaliły
nazwy części ciała człowieka i zapoznały się z najważniejszymi organami wewnętrznymi,
takimi jak m.in. mózg, płuca, serce. Aby zrozumieć działanie niektórych z nich, posłużyliśmy
się doświadczeniami, np. poznawaliśmy pojemność naszych płuc dzięki dmuchaniu balonów.
Dogłębniej zajęliśmy się tematem zmysłów człowieka, wykorzystywaliśmy do tego wiele
różnorodnych doświadczeń. Poznaliśmy w ten sposób działania i funkcję wzroku, słuchu, dotyku
i węchu. Niezwykle ważne w tym kontekście było uwrażliwienie dzieci na osoby niepełnosprawne.
Dzięki rozmowom, a także kilku ćwiczeniom, podczas których dzieci wcielały się
w rolę osób niewidomych czy niesłyszących, zrozumienie dla osób niepełnosprawnych będzie
znacznie większe.
Ważnym tematem podjętym w tym tygodniu było również zanieczyszczenie środowiska
i jego wpływ na człowieka i jego zmysły. Dzieci wykonały z naszą pomocą doświadczenie pokazujące,
jakie powietrze nas otacza i czy jest dla nas groźne.

Ten tydzień był dla nas ważny, ponieważ dzieci podczas wielu zabaw i gier edukacyjnych
zapoznały się z pierwszą literą – O i liczbą – 1. W celu lepszego zapamiętania ich kształtu, dzieci
wykonały polisensoryczne szablony do albumu, do którego będą dokładały poznawane litery
i liczby i dzięki temu będzie stanowił pomoc w nauce przez kolejne lata.

 

Aby pomóc dzieciom w zapamiętaniu nowej litery, zachęcam do wspólnych zabaw, np.
w wyszukiwanie i kolorowanie liter o w gazetach, a także szukanie słów rozpoczynających się,
zawierających w środku i na końcu głoskę o.