,,Jesteśmy bezpieczni”- grupa III

Drodzy Rodzice!

W tym tygodniu poruszaliśmy niezwykle ważny temat, jakim jest bezpieczeństwo. Skupiliśmy naszą uwagę nie tylko na znakach drogowych i przejściu dla pieszych (choć te elementy także utrwaliliśmy), ale na bezpieczeństwie w domu, w kontakcie z nieznajomymi, a także na postępowaniu w sytuacjach zagrażających życiu, takich jak pożar. Poznając  pewnego Dudusia w opowiadaniu ,,Przygoda z małpką” S. Szuchowej   utrwaliliśmy jak niezwykle ważna jest znajomość przez dzieci dokładnego adresu zamieszkania oraz imienia i nazwiska w przypadku np. zgubienia się. Zachęcamy Państwa do powtórzenia tych informacji wspólnie z dziećmi. Rozmawialiśmy o tym, że nie każdemu należy ufać. Dzieci utrwaliły zasadę, że każda nieznajoma osoba może być niebezpieczna, niezależnie od tego jak wygląda.  Zachęcamy do rozmowy z dziećmi i ustalenia, do kogo z bliskich mogą się zwrócić, gdy czują się zagrożone lub się zgubią. Proponujemy także przygotowanie wspólnie z dzieckiem listy numerów alarmowych oraz do bliskich, która zawiśnie w widocznym miejscu i pomoże przedszkolakowi w razie nagłej potrzeby wezwać pomoc.

p. B.Bartosz