,,Wakacyjne wspomnienia”- grupa III

Właśnie zakończyliśmy drugi powakacyjny tydzień, ale nadal wspominamy wakacje.
W ostatnich dniach przypomnieliśmy sobie, jaką porą roku jest lato i czym się charakteryzuje.
Szczególną uwagę poświęciliśmy bezpieczeństwu związanemu z przebywaniem na słońcu.
W minionym tygodniu rozmawialiśmy także o wakacyjnych podróżach i pamiątkach z nich
przywiezionych. Dzięki takim rozmowom na tematy bliskie dzieciom wzmacniamy ich odwagę
przed publicznymi wystąpieniami i zachęcamy do budowania dłuższych wypowiedzi. Dzieci
poszerzyły swoją wiedzę na temat kierunków wakacyjnych pobytów w naszym kraju i za
granicą. Dzięki pracy z mapą wiedzą już, gdzie leżą i jak oznaczane są morza, jeziora i góry,
a także potrafią oszacować odległość na mapie. W tym tygodniu w wielu różnych zadaniach
doskonaliliśmy także umiejętności matematyczne, takie jak klasyfikowanie czy segregowanie,
a także bardzo ważną umiejętność, jaką jest motoryka mała, czyli sprawność ręki, niezbędna
w przyszłości do prawidłowego pisania.

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus