,,W przedszkolu”- grupa III

Zaczęliśmy kolejną przygodę, jaką jest nowy rok przedszkolny! Serdecznie i gorąco witam wszystkie dzieci wracające do przedszkola nie tylko po wakacjach, ale po  długiej nieobecności spowodowanej pandemią coronawirusa. Witam dzieci, które dołączyły do naszej grupy.  W nowym roku szkolnym jesteśmy  4-5 latkami. W minionym tygodniu, jeszcze w wakacyjnym nastroju, dzieci powoli przypominały sobie nasz przedszkolny świat. Dla wielu z nich powrót do przedszkola po wakacjach był od dawna oczekiwany, dla niektórych nie był jednak łatwy. Wspólnie staraliśmy się, by ten tydzień był pełen miłych doświadczeń. Aby atmosfera w naszej grupie była tak dobra, jak w poprzednim roku, w tym tygodniu wiele czasu poświęciliśmy na zabawy integrujące naszą grupę. Ważnym elementem było przypomnienie sobie wzajemnie własnych imion, poznanie imion nowych dzieci. Rozmawialiśmy o emocjach towarzyszących pierwszego dnia w przedszkolu, przypomnieliśmy sobie plan dnia, według którego działamy. Oczywiście, jak co roku stworzyliśmy wspólnie nasz grupowy regulamin.