,,Moja miejscowość”- tematyka kompleksowa w drugim tygodniu września w grupie VI

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu poznawaliśmy Wilamowice – historię miasta, kulturę i zwyczaje panujące w naszej miejscowości. Uczyliśmy się także kilku zwrotów w języku wilamowskim.

Rozmawialiśmy o różnicach i podobieństwach dotyczących wsi i miasta oraz w jaki sposób można tam spędzać czas.

Nauczyliśmy się śpiewać ,,Piosenkę sygnalizatora”. Przeliczaliśmy elementy w podanym zbiorze oraz określaliśmy kierunki położenia przedmiotu, używając określeń: nad, pod, obok, za, przed, w lewo, w prawo.

Na zajęciach plastycznych wykonaliśmy projekty domów, domków i osiedli oraz makietę centrum naszego miasteczka.

Bardzo prosimy, aby utrwalać z dzieckiem adres zamieszkania.

Pozdrawiamy serdecznie

pani Teresa i pani Dorota