Rekrutacja uzupełniająca.

Dyrektor

Zespołu Szkół w Wilamowicach

ogłasza rekrutację uzupełniającą        

 na 4 wolne miejsca

  w Przedszkolu Publicznym w Zespole Szkół w Wilamowicach.

Wnioski należy składać w terminie    od 17 do 21 sierpnia 2020r. osobiście   w przedszkolu lub drogą e- mailową    na adres   zs@wilamowice.pl

Wnioski do pobrania na stronie internetowej przedszkola w zakładce ,,Dokumenty do pobrania”