Propozycje na piątek -gr IV

„Uwaga! Nieznajome zwierzę” – rozmowa z dziećmi na temat ilustracji

Praca z książką KP4.18.

Zadajemy dzieciom pytania: Co to jest obce, nieznajome zwierzę?

O czym należy pamiętać, kiedy spotkamy gdzieś nieznajome dla nas zwierzę, np.

psa? Jak powinniśmy się zachować, gdy podczas spaceru widzimy za siatką psa?

Jak powinniśmy się zachować, gdy podczas pobytu w zoo oglądamy zwierzęta na

wybiegu, np. słonia, żyrafę lwa, foki? Dzieci wypowiadają się na temat kolejnych

ilustracji; oceniają zachowania poszczególnych osób w przedstawionych

sytuacjach. Następnie wykonują ćwiczenia w KP4.18.

„Kodeks” – zabawa dydaktyczna. Dzieci redagują zasady bezpiecznego zachowania

się podczas spotkań z nieznajomymi zwierzętami, np.:

Trzymamy ręce  z dala od ogrodzenia, za którym jest zwierzę!

Stoimy bez ruchu, gdy pies nas wącha!

Nigdy nie dotykamy nieznanych zwierząt.

Gdy chcemy pogłaskać psa, zawsze musimy o to zapytać jego właściciela.

W zoo stoimy za barierkami!

Dzieci wykonują ilustracje do zapisanych na kartce zasad i przyklejają je

obok właściwego zdania. Wykonany kodeks wieszamy w widocznym miejscu.

 

„Polowanie lwa” – zabawa bieżna. Wybieramy spośród siebie ,, lwa”. Na ustalony

sygnał dzieci uciekają, a „dziecko-lew” w określonym czasie ma złapać jak

najwięcej osób – dotknąć je ręką. Złapane osoby siadają  w siadzie skrzyżnym

w miejscu, w którym zostały złapane. Gdy upłynie wyznaczony czas, do roli lwa

jest wybierany inny uczestnik zabawy.

ćwiczenia graficzne- narysujcie szlaczki

„Żółwie w terrarium” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem kostek do gry

Wyrzućcie 2 kostki i  pokażcie  dzieciom ile oczek jest na kostkach. Można ułożyć zdanie : W moim terrarium jest pięć dużych żółwi i dwa małe; pięć i dwa to siedem. Następnie  układamy  działanie: 5+2=7. W następnej kolejności  dziecko kula kostkami  i zabawa toczy się w taki sam sposób.

Na koniec dzieci wykonują ćwiczenia z PiL str.71.

„Pies goni kota” – zabawa bieżna. Dobieramy  się w pary. Ustalmy , kto jako pierwszy jest psem, a kto kotem. Na sygnał: „dziecko-kot” ucieka, a „dziecko-pies” je goni. Gdy kot zostanie złapany – następuje zmiana ról.

 

„Mama da mi bułkę” – zabawa relaksacyjna. Dzieci siedzą w kole jedno za drugim.

Recytujemy  tekst wierszyka i wykonujemy  następujące ruchy:

Mama da mi bułkę, bułkę dam pieskowi.  (rysujemy owale obiema rękami

na plecach osoby siedzącej przed nami)

Piesek da mi skórkę, skórkę dam szewcowi. (rysujemy prostokąty)

Szewc mi zrobi buty, buty dam sędziemu.  (delikatnie stukamy palcami

Po co one jemu? Tego nie wie nikt,  ( rysujemy na całych plecach

znak zapytania)

Zresztą sędzia znikł!  (zasłaniamy delikatnie uszy osobie  z przodu)

 

Dziękujemy Wam za wspólną naukę i zabawę i pozdrawiamy Was serdecznie.

p.Terenia i p.Dorota