WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

KOMUNIKAT z dnia 12 maja 2020r.

Szanowni Rodzice / Prawni Opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilamowice

BURMISTRZ WILAMOWIC rozważa możliwość otwarcia przedszkoli od dnia
25 maja 2020r. po zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków: edukacji, wychowania i opieki dla zgłoszonych dzieci oraz pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkoli.

Prosimy rodziców/prawnych opiekunów o kontakt z dyrektorami lub nauczycielami przedszkoli w celu:
1. zapoznania się z nowymi zasadami organizacji przedszkola i nowymi zasadami pobytu dziecka w przedszkolu w czasie pandemii koronawirusa COVID-19 (dostępne w przedszkolu);
2. kryteriami przyjmowania dzieci do przedszkoli Gminy Wilamowice w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 od dnia 25 maja 2020r. (w załączeniu)

Prosimy także o:
1. składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego (od 25 maja 2020)           w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2020r. do godziny 14.00 ( w załączeniu);
2. składanie oświadczeń o zdrowiu dziecka w aspekcie COVID-19 (w załączeniu);
3. składanie zgody rodziców/prawnych opiekunów na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka (w załączeniu).

Ostateczną decyzję Burmistrza Wilamowic podamy do wiadomości w dniu 20 maja 2020r. do godz. 16:00.

Gmina Wilamowice jako organ prowadzący podejmując wszelkie działania priorytetowo traktuje najcenniejszy dar jakim jest zdrowie i życie ludzkie w aspekcie ciągle obowiązującego w Polsce stanu epidemii koronawirusa COVID-19.

Dziękujemy za zrozumienie.

Burmistrz Wilamowic

mgr Marian Trela

załączniki

Sekretariat Zespołu Szkół w Wilamowicach  czynny codziennie w godzinach        od 7.00 do 15.00.  telefon 33 8457 – 898  e- mail zs@wilamowice.pl