Gr VI- Środa 13.05.2020

Drodzy Rodzice i Dzieci oto propozycje zajęć na środę:

TEMAT KOMPLEKSOWY: NA ŁĄCE

Temat zajęć:
1. „ Żaby”- oglądanie filmu edukacyjnego, poznanie życia oraz etapów rozwoju żaby,wycinanie i układanie historyjki obrazkowej do tematu, ćwiczenia słownikowe oraz grafomotoryczne.
2. „ Spacer na łąkę”- opowieść ruchowa, ilustracja ruchem.

1. Dzieci obejrzyjcie film edukacyjny a następnie:
– wymieńcie stadia rozwoju żaby
– określcie do jakiego gatunku należy żaba
– wytnijcie i ułóżcie wg kolejności zdarzeń obrazki z książki KARTY 4str 8

2. Określcie, które zdania pasują do kijanki, a które do dorosłej żaby:
– Zjadana przez ważki i drobne żuki
– Podobna do małej rybki
– Żyje w wodzie
– Ma ogon i rosnące kończyny
– Oddycha skrzelami
– Rechocze kiedy się boi
– Pożyteczna w ogrodzie
– Ma 4 kończyny
3. Zabawa ruchowa: „ Bocian i żaba”: rodzice przygotujcie sznurek i uformujcie staw a w środku wysepkę dla bociana, dzieci wy zamieńcie się w żabkę i przysiądźcie na obwodzie stawu, rodzic-bocian siedzi na wysepce. Żaba pyta: Panie bocianie chcesz żabkę na śniadanie? I wskakuje i wyskakuje ze stawu a bocian z wysepki stara się ją złapać:)
4. Sylaby na opak- zabawa słownikowa: dzieci spróbujcie odczytać wyrazy:
– ba -ża
– cian- bo
– ła- pszczo
– ka-dron-bie
– ka- łą
– nik- ko ny- pol
– tyl- mo
– ty- kwia
– wa- tra
– ka- mysz
5. Opowieść ruchowa „ Spacer na łąkę:
Poproście rodziców o przeczytanie tekstu, rodzice wyjaśnią wam co macie robić, gdy opanujecie pamięciowo tekst dołączcie do niego ruch:
– Jest pogoda, słonko świeci, dziś na łąkę idą dzieci: raz, dwa, trzy ( dziecko porusza się krokiem marszowym a na słowa raz, dwa, trzy klaszcze rękoma w górze)
– A tu nagle pada deszczyk, kap, kap, kap ( naśladuje spadający deszcz i uderza dłońmi 3x o podłogę)
– I po listkach tak szeleści, szur, szur, szur ( pociera dłońmi 3x)
– Deszcz ustaje, słonko świeci i na łąkę biegną dzieci ( podskakuje z rękoma na biodrach)
– Dzieci bawią się z ochotą, nagle patrzą, wszędzie błoto, hop, hop, hop ( rozglądają się i wykonują 3 podskoki)
– Jest pogoda, słońce świeci, żabka wyszła im naprzeciw, bęc, bęc, bęc ( naśladują skoki żabki)
Gdy opanujecie tekst pobawcie się sami:)
6. Ćwiczenia grafomotoryczne w zeszycie w linie:

p. Ewa, p. Edytka