Propozycje na środę dla grupy IV

Leonardo da Vinci ,,Dama z łasiczką”

Przyjrzyjcie się obrazowi i odpowiedzcie na pytania:

Kogo przedstawia ten obraz?

W którą stronę kobieta  ma skierowaną twarz?

Jakie zwierzę  trzyma namalowana  postać?

Pewnie myślicie, że jest to łasiczka, bo tak sugeruje tytuł dzieła. Od dawna uważano, że zwierzę namalowane na obrazie to właśnie łasiczka, ale tak naprawdę jest to gronostaj. Dlatego też często to dzieło tytułuje się ,, Portret damy z gronostajem” lub ,, Dama z gronostajem”.

 

Kto po łące chodzi na łapach? – ile łap ma łasica?

 

Strzałka wskazuje na łapę łasicy.

Podziel wyraz łapa na sylaby     ła  pa

Podziel wyraz łapa na głoski   ł  a  p  a

Wskaż w wyrazie łapa samogłoski oznaczone kolorem czerwonym

Wskaż w wyrazie łapa spółgłoski oznaczone kolorem niebieskim

Jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu łapa

W lewym górnym rogu znajduje się mała literka ł  , a obok niej duża.

Do jakiej innej literki jest podobna literka ł  , a do jakiej duża literka Ł

W prawym górnym rogu znajdują się literki pisane.

Drogie Dzieci zanim przystąpicie do pisania literek w liniaturze poćwiczcie pisanie literki z drobną pomocą Rodziców.

Pokażmy na kartce jak prawidłowo pisze się literkę małą i dużą. Następnie niech  dzieci wodzą  palcem po śladzie, potem palcem na tackach z piaskiem lub kaszą manną.

„Ł jak łapa” – wprowadzenie litery ł , Ł z wykorzystaniem KP4.6; ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej;

„Kosi, kosi łapki” – zabawa paluszkowa – rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

„Kosi, kosi łapki” –  Dzieci recytują popularną rymowankę z jednoczesnym dotykaniem kolejnymi palcami ręki prawej palców wskazującego i kciuka ręki lewej.

Ko/si,/ko/si /łap/ki

Poje/dziem do/ bab/ki/

Bab/ka/da /nam /se/ra

A dzia/dek /ser/wat/ki.

Kosi (palec mały ręki prawej dotyka kciuka ręki lewej), kosi (kciuk ręki prawej

dotyka palca małego ręki lewej), łap- (serdeczny prawy dotyka kciuka lewego),

ki (prawy kciuk dotyka palca lewego serdecznego), poje- (środkowy prawy dotyka

kciuka lewego),-dziem do (prawy kciuk dotyka palca środkowego lewego),

bab- (wskazujący prawy dotyka kciuka lewego), –ki (kciuk prawy dotyka palca

wskazującego lewego) itd., aż do końca wiersza. Całą sekwencję ruchów powtarzamy

3 razy.

Tekst do samodzielnego czytania dla dzieci sześcioletnich

 

Tekst do samodzielnego czytania dla dzieci pięcioletnich

„Łasica goni kreta” – zabawa ruchowa na czworakach; rozwijanie zręczności dzieci.

„Taniec kreta z  łasiczką” – zabawa taneczna do piosenki Nie chcę Cię znać; rozwijanie umiejętności świadomego poruszania  się w przestrzeni.

„Dama z łasiczką” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Czytanki str. 68; utrwalenie poznanej litery.

„Ile kroków do domu?” – zabawa ruchowa z elementem mierzenia.

Do zabawy potrzebny jest drewniany klocek.  Dziecko  turla klocek. Tam, gdzie klocek się zatrzyma, jest jego dom. Dziecko ma zmierzyć odległość do domu za pomocą kroków.

Dziękujemy za wspólną naukę i zabawę