Pomagamy naszej planecie -gr.IV

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci

przygotujcie dzisiaj mapę świata.

 

Co znaczy niebieski kolor na  mapie?” – zabawa z mapą świata

 

Rodzic wykorzystuje mapę świata i tłumaczy dzieciom, że kolor niebieski oznacza wodę.

Przypomina, że większość naszej planety pokryta jest wodą, bez której

nie byłoby życia. Możemy wskazać  miejsca na ziemi, gdzie ludziom brakuje

wody; dlatego wodę należy oszczędzać, a przede wszystkim nie zanieczyszczać.

 

Dzieci mają za zadanie wskazać na mapie rzeki, jeziora, morza i oceany.

 

O rzece mówi się dużo, że brudna, że zatruta. Ciekawe, co Wy powiecie na ten temat?

„Podaj krople” – zabawa ruchowa.

Rodzic podaje dziecku w dłoniach odrobinę wody. Dziecko przekazuje wodę kolejnemu dziecku lub rodzicowi. Ostatni uczestnik zabawy wlewa resztę wody do doniczki z kwiatami.  Przypominamy dzieciom, że woda jest niezbędna do życia nie tylko ludziom, lecz także roślinom i zwierzętom.

 

Ziemie mamy tylko jedną

Gabriela Skrzypczak

Ziemię mamy tylko jedną

Więc szanujmy Ją,

Bo cóż z nami stanie się,

Gdy zniszczymy własny dom.

Giną ptaki i zwierzęta,

Giną drzewa w lesie,

Nic nie robiąc, wciąż czekamy

Co nam los przyniesie?

Dość lenistwa – ruszmy razem

I działać zacznijmy,

Żeby żyć móc na tej Ziemi

Więzy zacieśnijmy.

Chrońmy lasy, chrońmy wodę,

Dbajmy o przyrodę,

Uczmy kochać las i łąkę

Pokolenia młode.

Rozmowa dotycząca treści wiersza: Co możemy zrobić, aby nasza ziemia nie uległa całkowitemu zniszczeniu.

„Moje środowisko” – zabawa dydaktyczna.

Rodzic wspólnie z dzieckiem pisze na komputerze hasła, które będą potrzebne do wykonania plakatu ekologicznego i omawia z dzieckiem sposoby dzięki którym w codziennym życiu można chronić przyrodę

 Nie śmieć!;

 Szanuj przyrodę!;

 Oszczędzaj wodę!;

 Segreguj  śmieci – odzyskuj z  nich, co się da!;

 Oszczędzaj energię elektryczną!

 

„Plakat ekologiczny” – praca plastyczna.

Dzieci naklejają  hasła na arkusz papieru, a następnie ilustrują je, lub naklejają wycinki z gazet. Na koniec można zrobić zdjęcie plakatu.

 

Duszki, duszki – osłuchanie z piosenką Doroty Gellner

,,Duszki leśne”-zabawa przy piosence

Pozdrawiamy