Wyprawa na wieś -malowanie farbami gr. IV

Temat : Wyprawa na wieś, słuchanie opowiadania Bogusława Michalca, właściwe reagowanie na umówiony wcześniej wyraz. Wykonanie pracy plastycznej za pomocą pisaków i farb.

Wyprawa na wieś
Bogusław Michalec
Dziś przy płocie, gdzieś nad Sanem, koza kłóci się z baranem. Taka sprzeczka
to nie żarty: kto z nich bardziej jest uparty? Tuż przy skręcie na Jaworzno gra­
ły kury w piłkę nożną. Mecz sędziował kogut stary, co miał buty nie do pary.
W bramce była wielka dziura, więc mocniej jakaś kura kopnąć tu zechciała pił­
kę, choćby nawet przez pomyłkę, to szukano piłki potem od niedzieli po sobo­
tę. Ale wbrew tym przeciwnościom, kury grały z przyjemnością. Koń, co wiele
w życiu przeżył, dziś w uśmiechu zęby szczerzy. Rzekł, gdy wsparł się na pod­
kowie: „Dobrze jest mieć końskie zdrowie”. Jedni mają strojne szaty, za to
krowa – czarne łaty. Smutnie muczy całe lata: „Nie chcę dłużej być łaciata”.
Pewna świnka w Świnoujściu marzy wciąż o zamążpójściu. Szuka ciągle kan­
dydata „Miła jestem i bogata. To nie będzie pierwszy lepszy, chcę by był naj­
lepszy z wieprzy. Niech ma frak i krawat w prążki, niech uczone czyta książki.
Niech kwiatami też mnie wita, niech je widelcem z koryta. Zresztą – po co tyle
krzyku – mogę sama żyć w chlewiku”. Gdy się indyk rozindyczy, nikt indyka
nie przekrzyczy. Niech pies szczeka, baran beczy, indyk swoje, indyk przeczy:
„Ja wiem lepiej, nie masz racji. Już mówiłem przy kolacji, że od Gdańska, aż po
Kraków, indyk jest najlepszym z ptaków. Gdy się gęś ze złości trzęsie, robi miny
bardzo gęsie. Ranek, albo popołudnie, gęś wykrzywia się paskudnie. Księżyc
zajął miejsce słońca, fochom gęsi nie ma końca. Pyta paw i pyta kura: „O co taka
awantura?”
Rodzic na początku może wskazać tylko trzy wyrazy, na które dziecko musi odpo­
wiednio zareagować, przy każdym następnym powtórzeniu zabawy można wska­
zywać kolejny wyraz i kolejną czynność: koza – mee; baran – bee; kura – ko, ko;
kogut – kukuryku; koń – ija; krowa – mu; świnia – kwi, kwi; indyk – gul, gul; pies
– hau, hau; gęś – syy; paw – alleluja.

Drogie Dzieci
Postarajcie się narysować brakujące na ilustracji zwierzęta o których była mowa w opowiadaniu i pomalujcie obrazek farbami.

Zapewne wszystkie prace będą bardzo ładne. Dziękujemy