W zagrodzie-wprowadzenie do tematu gr IV

Drodzy Rodzice rozpoczynamy kolejny tydzień od poszukiwania w domu książeczek opisujących życie zwierząt na wsi.

Temat dnia: ,, W zagrodzie”- praca z wierszem Bożeny Formy, omówienie zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie na podstawie wiersza i ilustracji w książkach.

,,W zagrodzie” –  Bożena Forma

Wstawać wszyscy wstawać, dzionek się zaczyna.

Słoneczko już świeci to dobra nowina.

Gospodyni Magda z łóżka wyskakuje.

Krząta się po domu, czasu nie marnuje.

Już czekają kury, kaczki i perliczki.

Kogut, kilka gęsi, indor i indyczki.

Gospodyni w wiadrach, czystą wodę niesie.

Ptactwu sypie karmę, głodne wszystkie przecież.

Wypuszcza z obory krowę i barana,

niech na łące trawę skubią już od rana.

Jak to gospodyni  dba o swą zagrodę,

zawsze bardzo chętnie pokazać wam mogę.

Rozmowa dotycząca treści wiersza: Kto jest bohaterem wiersza?;

Co od rana robi gospodyni Magda?; Jak myślisz, gdzie mieszka gospodyni Magda?

„Na wiejskim podwórku” – omówienie ilustracji przedstawiającej wiejskie po­

dwórko. Można skorzystać ze strony internetowej

Pytania, które możemy zadać dziecku: Jakie zwierzęta można spotkać na  wiejskim podwórku?;

Jak wyglądają te zwierzęta?;

Które zwierzęta mają dwie, a które cztery nogi?; Które mają rogi?;

Jak poruszają się ptaki?;

Jakie zwierzęta żyjące na wiejskim podwórku można spotkać w mieście?;

Kto dba o zwierzęta mieszkające na wiejskim podwórku?; Jak wygląda praca gospodarza? Na podstawie własnych doświadczeń dziecko może opowiadać o pracy w gospodarstwie, o codziennych obowiązkach gospodarzy.

„Pieski do budy” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Dzieci-pieski” poruszają

się na czworakach w różnych kierunkach, omijają krzesła. Na hasło : Pieski do budy! dzieci jak najszybciej muszą usiąść w najbliższej budzie- czyli pod krzesłem.

„Dopowiedz i zrób” – zabawa z rymami. Rodzic  mówi zdania, których zakończenia

(słowa do rymu) dopowiadają dzieci. Dzieci wykonują czynność, o której jest mowa w zdaniu.

Powiedz: prosię i podrap się po … /nosie/.

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… /dłoń/.

Powiedz: krowy i dotknij palcem … /głowy/.

Powiedz: króliczki i nadmij … /policzki/.

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem … /brzuszka/.

Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, … /trzy/.

„ Czyje to domy?” – dziecko nazywa pomieszczenia, w których żyją poszczególne zwierzęta wiejskie: stajnia, obora, chlewik, kurnik, buda.

„To dom dla…” – zabawa dydaktyczna; odczytywanie nazw domów zwierząt i łączenie ich  z nazwami zwierząt

Stajnia to dom dla    ………………………                                                              kury

Obora to dom dla    ………………………                                                               psa

Kurnik to dom dla  ………………………..                                                              krowy

Buda to dom dla    …………………………                                                             konia