Tematy kompleksowe na grudzień

 

1.Piszemy listy – poznajemy pracę listonosza.

 

2.Czy węgiel jest potrzebny? Poznajemy pracę górnika.

3.W oczekiwaniu na święta

Bożego Narodzenia.

4.Poznajemy świąteczne tradycje

i zwyczaje.}