Treści programowe na październik w grupach starszych

Czego  będziemy się uczyć w październiku?

Dzieci zapoznają się z rolą ojca w życiu dziecka i rodziny,poznają zasady ruchu drogowego,będą uczyć się bezpiecznie przechodzić przez jezdnię. Zorganizujemy spacer po rynku Wilamowic ze szczególnym utrwalaniem znaków drogowych.

Poznamy las jako środowisko przyrodnicze- rośliny, zwierzęta, zmiany zachodzące w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku, zjawisko zapadania w sen zimowy wybranych gatunków zwierząt.

Poznamy  pory roku, dni tygodnia, nazwy miesięcy.

Będziemy omawiać ilustacje, słuchać i opowiadać utwory literackie, układać wielozdaniowe wypowiedzi poprawne pod zwględem logicznym

i gramatycznym oraz dokonywać oceny postepowania bohaterów.

Nauczymy się globalnie odczytytwać proste wyrazy, dokonywać podziału zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby, wysłuchiwać głoski w nagłosie i wygłosie.

Dzieci będą manipulować figurami geometrycznymi, będą układać wzory zgodne z podanym rytmem, przeliczać elementy , posługiwać się liczebnikami porządkowymi i głównymi. Poznają znaczenie określeń: na dole, na górze, w środku,wolno, szybciej, najszybciej, najpierew, potem, później, na końcu.

W czasie zajęć plastycznych będziemy rysować linie poziome i pionowe, wypełniać kolorem konturowe obrazki, łączyć ze sobą materiał przyrodniczy układając jesienne kompozycje, odzwierciedlać w formie plastycznej zapamiętaną treść utworu.

Poznamy nowe zabawy ruchowe, piosenki, układy taneczne do ich treści.

Jeśli tylko dopisze pogoda często czas spędzimy na zabawach i zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

}