Tematy kompleksowe na październik

  1. Poznaję z tatą

zasady ruchu drogowego.

2. Robimy porządki w kącikach zabaw.

3. Skarby jesieni.

4. Wszyscy mają domy.

} else {