Płatność za przedszkole

Znaczenie rubryk na pasku opłaty za przedszkole.

W rubryce ,,należność zaległa” wpisuje się kwotę opłaty stałej należnej do zapłaty w danym miesiącu.

 

W rubryce ,, należność bieżąca”– wpisana jest kwota opłaty za wyżywienie w danym miesiącu.

 

W rubryce,, opłata prolongacyjna”– wpisana jest kwota jaka została potrącona z opłaty stałej

w związku z nieobecnością dziecka w przedszkolu w poprzednim miesiącu.

 

W rubryce ,,koszty egzekucji”– wpisana jest kwota jaka została potrącona z opłaty za wyżywienie w związku z nieobecnością dziecka w przedszkolu w poprzednim miesiącu.

 

Kwotę należną do zapłaty stanowi suma pozycji zamieszczonych w rubrykach:

należność zaległa i należność bieżąca.