Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 22.05.2020

Cele ogólne: Kształtowanie pamięci słuchowej. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat historii usłyszanej podczas trwania utworu muzyki klasycznej. Kształtowanie ekspresji ruchowej i poczucia rytmu. Wyzwalanie kreatywności twórczej. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Drodzy Rodzice Oto kolejne propozycje do wykonania przez dzieci […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 21.05.2020

Cele ogólne: Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej oraz ekspresji ruchowej. Wdrażanie do aktywnego słuchania tekstów. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej. Doskonalenie umiejętności matematycznych oraz wspomaganie rozwoju małej motoryki. Drodzy Rodzice Oto kolejne propozycje do wykonania przez […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 20.05.2020

Cele ogólne: Stymulowanie aparatu mowy. Doskonalenie umiejętności naśladownictwa. Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej oraz ekspresji ruchowej. Doskonalenie umiejętności manualnych i rozwijanie wyobraźni. Drodzy Rodzice Oto kolejne propozycje do wykonania […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 19.05.2020

Cele ogólne: Rozwijanie pamięci słuchowej dzieci. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie drobnych mięśni dłoni, doskonalenie umiejętności manualnych. Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby, wdrażanie dzieci do używania zwrotów grzecznościowych. Drodzy […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 18.05.2020

Cele ogólne: Doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Wdrażanie do rozpoznawania swoich uczuć, kształtowanie schematu własnego ciała. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Wspomaganie rozwoju małej motoryki oraz umiejętności matematycznych. Drodzy Rodzice […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 15.05.2020

Cele ogólne: Wdrażanie do umiejętności rozwiązywania zagadek. Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych. Budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka. Wspomaganie aparatu mowy. Wspieranie ciekawości dzieci i umiejętności wyciągania wniosków. Drodzy Rodzice Oto kolejne propozycje do wykonania przez dzieci […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 14.05.2020

Cele ogólne: Usprawnianie aparatu mowy. Uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Kształtowanie sprawności ruchowej. Drodzy Rodzice Oto kolejne propozycje do wykonania przez dzieci w domu: Zabawa logopedyczna – Koncert Pani […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 13.05.2020

Cele ogólne: Rozwijanie pamięci słuchowej u dzieci. Kształtowanie umiejętności łączenia rożnych elementów, rozwijanie umiejętności manualnych. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci Wdrażanie dzieci do rozpoznawania swoich uczuć oraz uczuć u innych. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, kształtowanie poczucia rytmu. Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 12.05.2020

Cele ogólne: Wdrażanie do umiejętności rozwiązywania zagadek. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Rozwijanie pamięci słuchowej oraz ruchowej dzieci. Rozwijanie wyobraźni oraz doskonalenie sprawności manualnych. Drodzy Rodzice Oto kolejne propozycje […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 11.05.2020

Cele ogólne: Rozwijanie pamięci słuchowej u dzieci. Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy. Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów. Kształtowanie sprawności ruchowej. Wspomaganie rozwoju małej motoryki. Drodzy Rodzice w tym tygodniu […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 08.05.2020

Cele ogólne: Doskonalenie umiejętności manualnych oraz usprawnianie aparatu mowy. Rozwijanie motoryki małej oraz wyobraźni przestrzennej. Rozwijanie szybkiej reakcji na sygnały słuchowe, kształtowanie poczucia rytmu i ekspresji ruchowej. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Wspieranie ciekawości dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków. Drodzy Rodzice […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 07.05.2020

Cele ogólne: Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej oraz ekspresji ruchowej. Kształtowanie przynależności do rodziny. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat oraz umiejętności matematycznych. Utrwalenie przez dzieci adresu zamieszkania. Rozwijanie motoryki dużej. Kształtowanie umiejętności manualnych. Poznawanie oraz utrwalanie figur geometrycznych. […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 06.05.2020

Cele ogólne: Usprawnianie aparatu mowy. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania oznaczeń na mapie – kolory. Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Doskonalenie umiejętności zagospodarowania przestrzeni. Doskonalenie umiejętności manualnych.   Drodzy Rodzice […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 05.05.2020

Cele ogólne: Rozwijanie zainteresowania krajem, w którym mieszkamy. Rozwijanie motoryki dużej. Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Usprawnianie motoryki małej. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Drodzy Rodzice Oto kolejne propozycje do wykonania przez dzieci […]

Read more →

Język angielski

Drodzy Rodzice i Dzieci oto propozycje z języka angielskiego na ten tydzień: gr 2,3: nauczymy się nazw owoców, posłuchajcie nowej piosenki Zaczynamy: FRIUTS- OWOCE a banana- banan an apple- jabłko grapes- winogrona watermelon- arbuz plums- śliwki oranges- pomarańcze Wysłuchajcie piosenki […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 04.05.2020

Cele ogólne: Rozwijanie szybkiej reakcji na sygnały słuchowe, kształtowanie poczucia rytmu i ekspresji ruchowej. Rozwijanie poczucia więzi dzieci z małą ojczyzną – rodzinnej miejscowości, najbliższego środowiska. Utrwalenie swojego adresu zamieszkania. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Doskonalenie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej. […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 30.04.2020

Cele ogólne: Kształtowanie postaw patriotycznych. Rozwijanie zainteresowania krajem, w którym mieszkamy. Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby. Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci oraz doskonalenie umiejętności matematycznych. Wspieranie ciekawości dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków. Drodzy Rodzice […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 29.04.2020

Cele ogólne: Kształtowanie postaw patriotycznych. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Usprawnianie aparatu mowy. Usprawnianie motoryki małej. Rozwijanie pamięci słuchowej u dzieci. Drodzy Rodzice Oto kolejne propozycje […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 28.04.2020

Cele ogólne: Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku do symboli narodowych. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci Usprawnianie motoryki małej. Rozwijanie pamięci słuchowej u dzieci. Drodzy Rodzice Oto kolejne propozycje do wykonania przez dzieci […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 27.04.2020

Cele ogólne: Rozwijanie pamięci słuchowej u dzieci. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się. Doskonalenie umiejętności manualnych oraz rozwijanie wyobraźni przestrzennej. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości. Drodzy Rodzice w tym tygodniu nasze zajęcia będą się koncentrować wokół integralnego tematu: Polska […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 24.04.2020

Cele ogólne zajęć: Budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarni. Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania w księgarni. Kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi poprzez zabawę w księgarnię. […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 23.04.2020

Cele ogólne zajęć: Rozwijanie umiejętności matematycznych (przeliczanie, porządkowanie przedmiotów według cech np. wielkości). Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczania i oddawania książek. Doskonalenie pamięci słuchowej i ruchowej. Wspomaganie rozwoju małej motoryki. […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 22.04.2020

Cele ogólne zajęć: Rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji uwagi i wspomaganie rozwoju mowy. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, kształtowanie poczucia rytmu. Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Rozwijanie umiejętności manualnych, pobudzanie wyobraźni i twórczości dziecięcej. Drodzy Rodzice Poniżej przedstawiam kolejne propozycje dla dzieci do wykonania w […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 21.04.2020

Cele ogólne zajęć: Doskonalenie umiejętności naśladownictwa. Poszerzenie wiedzy dzieci o zawodach: pisarza, grafika, redaktora, drukarza. Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Wspomaganie rozwoju […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 20.04.2020

Cele ogólne: Rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką i czytaniem. Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Doskonalenie umiejętności manualnych oraz rozwijanie […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 17.04.2020

Cele ogólne zajęć: Pogłębienie świadomości ekologicznej oraz zapoznanie dzieci z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Rozwijanie percepcji słuchowej oraz wzrokowej. Doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, pobudzanie u dzieci ciekawości świata. Poznawanie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego. Rozwijanie sprawności fizycznej. Rozwijanie […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 16.04.2020

Cele ogólne zajęć: Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Kształtowanie świadomości ekologicznej. Doskonalenie umiejętności manualnych oraz określania położenia przedmiotów na ilustracji względem siebie (dziecko posługuje się pojęciami pod, nad, między, na) Rozwijanie umiejętności matematycznych, percepcji wzrokowej, słuchowej oraz […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 15.04.2020

Cele ogólne zajęć: Pobudzanie u dzieci ciekawości świata, wzbogacanie wiedzy o Ziemi. Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez aktywność muzyczną. Rozwijanie aparatu artykulacyjnego poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. Wspomaganie rozwoju małej motoryki. Wspomaganie rozwoju aparatu mowy. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Drodzy Rodzice Poniżej przedstawiam […]

Read more →

Język angielski

Drodzy Rodzice, kochane dzieci oto propozycje zagadnień z języka angielskiego na ten tydzień: POGODA: -it’s hot- jest gorąco -it’s cold- jest zimno -it’s sunny- jest słonecznie -it’s windy- jest wietrznie -it’s rainy- jest deszczowo -it’s cloudy- jest pochmurno Na początek […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 14.04.2020

Cele ogólne zajęć: Pogłębienie świadomości ekologicznej oraz zapoznanie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków, pobudzanie myślenia przyczynowo-skutkowego. Rozwijanie pamięci słuchowej. Rozwijanie sprawności fizycznej. Rozwijanie umiejętności manualnych. Drodzy Rodzice W tym tygodniu będziemy koncentrować się wokół bardzo ważnej […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 10.04.2020

Cele ogólne zajęć: Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się. Rozwijanie sprawności fizycznej. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi. Rozwijanie inwencji twórczej oraz umiejętności manualnych. Doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków, rozbudzanie ciekawości badawczej u dzieci. Drodzy Rodzice Przedstawiam kolejne propozycje […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 09.04.2020

Cele ogólne zajęć: Kształtowanie drobnych mięsni dłoni, doskonalenie umiejętności naśladownictwa. Kształtowanie umiejętności przeliczania. Wspomaganie rozwoju małej motoryki i umiejętności matematycznych. Rozwijanie sprawności fizycznej Drodzy Rodzice Przedstawiam kolejne propozycje dla dzieci do wykonania w domu: Zabawa w pokazywanie na palcach zajączka […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 08.04.2020

Cele ogólne zajęć: Wspomaganie rozwoju aparatu mowy. Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych. Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej. Rozwijanie sprawności fizycznej. Poznanie nowych form ekspresji artystycznej, rozwijanie motoryki małej dziecka. Rozwijanie pamięci słuchowej u dzieci. Drodzy Rodzice Poniżej kolejne propozycje […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 07.04.2020

Cele ogólne zajęć: Rozwijanie pamięci słuchowej u dzieci Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi Rozwijanie sprawności fizycznej Rozwijanie inwencji twórczej oraz motoryki małej. Drodzy Rodzice Przedstawiam kolejne propozycje dla dzieci do zrobienia w domu: Improwizacja ruchowa do piosenki Wełniany […]

Read more →

Język angielski (gr 2,3,4,5,6,)

Drodzy Rodzice, kochane dzieci w związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi nauczymy się nowych słówek: GR 2,3: Easter- Wielkanoc easter egg- pisanka easter bunny- zajaczek wielkanocny basket- koszyk chick- pisklę lamb- baranek GR 4,5,6: Easter- Wielkanoc easter egg- pisanka easter […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 06.04.2020

Cele ogólne: Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej oraz ekspresji ruchowej. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się. Doskonalenie umiejętności manualnych oraz rozwijanie wyobraźni. Rozwijanie umiejętności naśladownictwa oraz sprawności fizycznej dzieci. Drodzy Rodzice w tym tygodniu integralna tematyka naszych zajęć będzie dotyczyła Wielkanocy. Niech […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 03.04.2020

Cele ogólne: Rozwijanie umiejętności manualnych oraz matematycznych (układanie elementów od największego do najmniejszego) Doskonalenie pamięci słuchowej oraz ruchowej Wspieranie ciekawości dzieci i umiejętności wyciągania wniosków. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci Drodzy Rodzice o to kolejne propozycje do wykonania w domu: […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 02.04.2020

Cele ogólne: Rozwijanie umiejętności społecznych. Kształtowanie umiejętności odpowiedzi na pytania. Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności manualnych. Poznawanie oraz utrwalanie figur geometrycznych. Rozwijanie umiejętności matematycznych. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej oraz ekspresji ruchowej. 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 01.04.2020

Cele ogólne: Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego. Rozwijanie aparatu mowy u dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Wspomaganie rozwoju małej motoryki Drodzy Rodzice  przedstawiam kolejne propozycje, które można wykorzystać w pracy z dzieckiem w domu. Co […]

Read more →

Język angielski

Drodzy Rodzice i kochane Dzieci, w tym tygodniu utrwalamy słownictwo związane z rodziną: gr 2,3: mummy- mama daddy- tata brother- brat sister- siostra grandma- babcia grandpa- dziadek baby- dziecko Zachęcam do wysłuchania i zaśpiewania z pokazywaniem dobrze znanych dzieciom piosenki: […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 30.03.2020

Cele ogólne: Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się. Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie wyobraźni muzycznej oraz rozwijanie umiejętności manualnych. Drodzy Rodzice niestety w dalszym ciągu nie możemy się spotkać w naszym przedszkolu, dlatego […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 27.03.2020

Cele ogólne zajęć: Kształtowanie umiejętności koncentracji Budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich. Rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała. Wspieranie ciekawości dzieci i umiejętności wyciągania wniosków. Drodzy Rodzice Przedstawiam kolejne propozycje dla […]

Read more →

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy II, 26.03.2020

Cele ogólne zajęć: Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci oraz kształtowanie umiejętności naśladownictwa. Wspomaganie rozwoju umiejętności matematycznych Wspomaganie rozwoju małej motoryki Doskonalenie pamięci słuchowej i ruchowej Drodzy Rodzice Przedstawiam kolejne propozycje dla dzieci do zrobienia w domu. Czy umiesz tak jak ja? […]

Read more →

propozycje aktywności dla dzieci z grupy II 25.03.2020

Drodzy Rodzice Przedstawiam kolejne propozycje dla dzieci do zrobienia w domu. Cele ogólne zajęć: Kształtowanie koncentracji uwagi Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze Wspomaganie rozwoju małej motoryki   Zabawa dydaktyczna Kim jestem – rodzic pokazuje dziecku […]

Read more →